Werkwijze

Intakegesprek
Alvorens tot een definitieve afspraak te komen is een intakegesprek noodzakelijk. Een intakegesprek dient om te bepalen wat de ‘hulpvraag’ is en te kijken of er een samenwerking tot stand gebracht kan worden. De samenwerking moet voor beide partijen goed en veilig aanvoelen. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat de hulpvraag buiten de competentie valt, zal er eventueel een doorverwijzing plaatsvinden. Een intakegesprek duurt ongeveer  1 uur.

Sessiegesprek
Als na het voeren van het intakegesprek blijkt dat beide partijen tot een samenwerking willen komen zal er een definitieve afspraak gemaakt worden. Een sessiegesprek duurt ongeveer 1½ uur. Het aantal sessies varieert van twee tot tien keer, afhankelijk van de individuele behoefte, waarbij de persoonlijke doelstellingen centraal staan. Bij ons eerste gesprek zal er een overeenkomst van samenwerking worden overgelegd en na goedkeuring door beide partijen worden ondertekend. Hierbij ontvang je tevens de algemene voorwaarden. Per sessiegesprek wordt een factuur ter betaling aangeboden.

Image

Algemene informatie

Indien je vanwege leeftijd, gezondheidsredenen of dergelijke niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, kan ik op huisbezoek komen. Afhankelijk van de afstand, zal een reiskostenvergoeding van € 0,20 per km. in rekening worden gebracht. Voor degene waarvoor het op de dag een probleem vormt om een afspraak te maken, is het mogelijk om ook in de avonduren of op zaterdagmorgen een afspraak in te plannen.

De gesprekken worden vanzelfsprekend in vertrouwen gevoerd. Ik ben tot 2014 als registercounsellor aangesloten geweest bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC), die vervolgens weer is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Begeleidingskundigen (NFBK) en was aangesloten bij de RBNG als registertherapeut. Als coach was ik aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).  Tevens ben ik aangesloten bij Stichting Counselling. Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30212508.

Tot 2014 was ik gedurende vele jaren trainer/docent bij de School voor Zelfvertrouwen.