Trainingen

Genoemde trainingen kunnen ook op maat gesneden worden en bij u op locatie plaatsvinden.

Trainingen 

Trainingen op aanvraag. 

Trainingen en workshops tot en met zes personen worden gegeven op het praktijkadres. Bij een groep van meer dan zes personen zal de training of workshop op een andere locatie plaatsvinden.
De trainingen kunnen op verzoek eventueel ook op andere data of in company plaatsvinden. Neem hiervoor contact op voor de mogelijkheden.
Individuele trainingen behoren ook tot de mogelijkheden.
Groepskorting is bespreekbaar.

Klik hier voor een routebeschrijving locatie trainingen.

 • Rationele Effectiviteittraning (RET) – gedachtemanagement. Na deze dag heb je basiskennis en inzicht in RET en kun je zelfstandig op hoofdlijnen het ABC (A t/m G)-model hanteren. Klik hier voor meer informatie.
 • Rationele Effectiviteittraining (RET)- gedachtemanagement terugkomdag. Deze terugkomdag is voor deelnemers die eerder de Rationele Effectiviteittraining (RET) – gedachtemanagement hebben gevolgd. Op deze dag kunnen cases worden ingebracht en van gedachten worden gewisseld. Tevens wordt er o.a. verder ingegean op de RET en een koppeling gemaakt richting TA, zelfvertrouwen, assertiviteit, obstakels en persoonlijke en situationele waarde. 
 • Assertiviteitbevordering. Met de basiskennis en inzichten leer je op een assertieve wijze naar buiten te treden, zodat jij je wensen, grenzen en emoties kenbaar kan maken op een manier waarbij het behoud van een goede relatie als uitgangspunt wordt genomen. Tevens leer je in contact te blijven met de situatie en leer je op adequate wijze om te gaan met conflicten. Klik hier voor meer informatie.
 • Effectieve Communicatie. Na deze dag kun je op effectieve wijze de gespreksvaardigheden toepassen en op die manier zorgen voor een effectievere communicatie met een beter resultaat.  Je krijgt inzicht in je eigen communicatiestijl zodat je handvatten hebt om aan te werken wanneer jij dat nodig vindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Vrouwen 45+ in balans. Na afloop van deze dag heb je voor jezelf in kaart gebracht wat voor jou in de toekomst binnen je werk en je privéleven jouw prioriteiten zijn en welke eerste stappen je in de gewenste richting zou kunnen zetten. Deze training kan op aanvraag worden gegeven. (Deze training kan ook in de vorm van een bedrijfsuitje worden gegeven.) Klik hier voor meer informatie.
 • Vertrouwen en waardering door samenwerking. Deze training dient om de communicatie tussen werkvloer, middenkader en management te verbeteren. Stapsgewijs wordt er inzicht in eigen handelen en begrip voor de motieven van die ander verkregen.
 • Niet meer werken en dan?Deze workshop geeft inzichten om de rust die na stoppen met werken wordt verkregen op een  zinvolle wijze in te vullen.
 • images            training

De volgende trainingen zijn in ontwikkeling:

  • Transaktionele analyse (TA).

  • Sollicitatietraining.

  • Stresspreventie, stress en burn-out.
  • Kindercursus ‘Spelender-wijs’, een cursus ter ondersteuning van de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen tussen 8 en 10 jaar.