Counselling

Counselling is begeleiding van mensen die problemen hebben op het persoonlijke en emotionele vlak. Counselling kan helpen bij bijvoorbeeld stresspreventie, stress en burnout, relatieproblemen, verlies van een dierbare (rouwverwerking), een scheiding, eenzaamheid of een onvervulde wens. Counselling kan ook helpen als je steeds moeilijkheden of conflicten hebt met andere mensen, je het vertrouwen in jezelf verloren hebt en je onzeker bent, je geen beslissingen kunt nemen, je geen positieve dingen meer ziet of je moe bent en geen doel meer voor ogen hebt.

Counselling is gericht op persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen van de bestaande problemen, bij veranderingsprocessen en bij persoonlijke groei.

Deze (register) counsellor:

  • luistert aandachtig naar jouw verhaal en probeert duidelijkheid te creëren en het probleem te verhelderen;
  • helpt hulpbronnen in jezelf aan te boren die je nodig hebt om naar mogelijkheden te zoeken om het bewustzijn van de eigen omstandigheden te vergroten;
  • spoort de blokkades, de belemmerende overtuigingen en de blinde vlekken op;
  • helpt bij het proces dat jezelf helderheid leert scheppen in de probleemsituatie en zelf leert tot actie te komen om de nodige veranderingen in je leven aan te brengen en de meest effectieve oplossingen voor de bestaande problemen te zoeken;
  • brengt samen met jou de gewenste, toekomstige situatie in beeld, waarna jouw doelen kunnen worden geformuleerd;
  • maakt samen met jou een actie- of stappenplan;
  • ondersteunt je bij het leren omgaan met de nieuw gekozen houding en de nieuw verkregen inzichten;
  • begeleidt jou bij het gehele verandertraject.

 

Kernwoorden binnen het te doorlopen traject:
Betrokkenheid, warmte, respect, gelijkwaardigheid, empathie, vertrouwen, openheid en rust.