Coaching

Coaching is, anders dan bij counselling, meer praktisch van aard. Coaching is begeleiding bij persoonlijke groei, bij het realiseren van nieuwe doelen en resultaten en richt zich meer op de praktische kanten van een veranderingsproces en is dus meer gericht op werkgerelateerde zaken.

Coaching kan helpen bij bijvoorbeeld loopbaanvraagstukken, een verstoorde werkrelatie, als jouw visie niet die van je leidinggevende is, je verliest telkens je baan, je bent projectleider maar het voelt niet als zijnde jouw project, je werkt onder je niveau maar weet niet hoe je verder kunt, je heb een flinke dosis werkstress, je zit niet op de juiste werkplek, je zoekt een sparringpartner of klankbord. Coaching kan ook helpen bij studieproblemen, examenvrees of bij het maken van de juiste schoolkeuze.

Coaching helpt je de hulpbronnen in jezelf aan te boren die je nodig hebt om beter te presteren, het beoogde resultaat te behalen, je barrières te overwinnen en je sterke kanten boven water te halen.

Deze coach:

  • helpt bij het vinden van nieuwe doelen en uitdagingen voor de toekomst;
  • zoekt samen met jou naar mogelijkheden om de aanwezige eigen kwaliteiten en de persoonlijke vaardigheden te vergroten;
  • helpt bij het bevorderen van zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en het verbeteren van je prestaties;
  • stimuleert het beste uit jezelf te halen in wat jij werkelijk wilt;
  • brengt samen met jou de gewenste situatie in kaart en maakt samen met jou een actie- of stappenplan;
  • ondersteunt bij het bereiken van de gestelde doelen, bij het leren omgaan met de nieuw gekozen houding en de nieuw verkregen inzichten;
  • begeleidt jou bij het gehele verandertraject.

 

Kernwoorden binnen het te doorlopen traject:
Helder, direct, soms confronterend, respect,
gelijkwaardigheid, stimulans, motivatie en sturing.