Bedrijfscounselling

Bedrijfscounselling biedt kortdurende psychosociale begeleiding aan mensen in een arbeidssituatie. De insteek is bij voorkeur preventief en is het meest effectief bij mensen die binnen de privésituatie dreigen vast te lopen omdat zij bijvoorbeeld te maken krijgen met een scheiding, ziekte van een kind of partner, verlies van een dierbare of andere persoonlijke problemen. Om dan vroegtijdig psychosociale hulp te bieden, kan ziekteverzuim vaak worden voorkomen.

Bedrijfscounselling kan ook heel goed worden ingezet in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Wanneer bij ziekmelding de indruk bestaat dat er sprake is van mentale klachten is het belangrijk om direct actie te ondernemen en niet af te wachten totdat iemand (vaak pas na zes weken) wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts. Dan is bedrijfscounselling juist erg krachtig en helpend en zorgt in de meeste gevallen dat de ziekteperiode aanzienlijk wordt verkort. Vooral bij mensen met stress- of burn-outklachten is gebleken dat het tijdig inzetten van bedrijfscounselling een grote invloed heeft op het herstel. Naast dat het voor de medewerker erg prettig is dat er snel hulp wordt geboden, kan de inzet van een counsellor de werkgever aanzienlijk in de verzuimkosten schelen.