Counselling en coaching

Maximaal resultaat op korte termijn!

Er ontstaan in je leven wel eens problemen binnen je privé-, school of werksituatie, waar je op dat moment geen antwoord op hebt of een oplossing voor kan vinden, zoals bijvoorbeeld een nare ervaring, een verandering of een schokkende gebeurtenis. Je kan dan in een situatie terechtkomen, waarbij je het gevoel hebt geen baas meer te zijn over je eigen leven en je belandt in een vicieuze cirkel.

In dit geval kun je overwegen een counsellor/coach te raadplegen. Steeds vaker wordt counselling en coaching gebruikt om mensen te begeleiden bij persoonlijke of professionele ontwikkeling, groei en bewustwording, zodat er nieuwe perspectieven ontstaan.

Als er helderheid is verkregen over het bestaande probleem of de vraagstelling, kijkt een counsellor/coach naar jouw vaardigheden, jouw kracht, jouw opties en wensen om zo samen met jou de onbenutte mogelijkheden en kansen, stap voor stap, om te zetten in concrete doelen.

Counselling en coaching is een vorm van psychosociale begeleiding en richt zich op alle onderdelen van het dagelijks leven. Ook in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Counselling, coaching en training verbeteren persoonlijke effectiviteit, motivatie, competenties (kwaliteiten), zelfvertrouwen, assertiviteit en de communicatie.